หนังสือเล่ม VS E-book ความต่างของยุคสมัย

ในยุคที่กระแสความนิยมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมการอ่านก็เปลี่ยนไปด้วย จากแต่ก่อนมีแต่การอ่านหนังสือเป็นเล่ม ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นการอ่านจากแท็ปแล็ต ไอแพด หรือสมาร์ทโฟน กันมากขึ้น จนหลาย ๆ สำนักพิมพ์ต้องปิดตัวไป บางแห่งต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเนื้อหาที่น่าอ่านทั้งแบบหนังสือเป็นเล่มและแบบ E-book เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ข้อดีข้อเสียที่ต่างกัน

เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้คนวิถีใหม่จะอยู่บนโลกของอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก การจดจ่อและสมาธิในการอ่านหนังสือเริ่มสั้นลง ดังจะเห็นได้จากเนื้อหาหนังสือต้องสั้น กระชับ ได้ใจความ เปิดเรื่องให้ดูน่าสนใจ ส่วนหน้าหาก็ให้รู้ที่มาที่ไปอะไรเป็นอย่างไรก็เพียงพอ มาถึงตอนนี้เราลองมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการอ่านหนังสือแบบเป็นเล่มกับแบบ E-book มาดูกัน

การให้ความรู้สึก แน่นอนว่าการอ่านหนังสือเป็นเล่มจะให้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่า การอ่านแบบผ่าน ๆ แค่ดูหัวข้อเรื่องแล้วก็ผ่านไป แต่หากมองจุดเด่นแล้ว การอ่านหนังสือออนไลน์ จะสามารถแชร์ข้อมูล แสดงความคิดเห็นได้รวดเร็วมากกว่า

รูปแบบหรือรูปเล่ม หนังสือสามารถเก็บไว้ให้เพื่อน ญาติพี่น้องได้อ่านต่อ ๆ กันไปได้ หากไม่หายหรือโดนแมลงรบกวน หนังสือเล่มนั้นจะมีคุณค่าสืบทอดต่อกันไป ที่สำคัญภาพประกอบเนื้อหาและความน่าสนใจ จะให้อารมณ์การอ่านที่มากกว่า ที่สำคัญถนอมสายตาอีกต่างหาก ในส่วนของการอ่านออนไลน์ มาเร็วไปเร็ว หากต้องการอ่านย้อนหลังไปหลาปีทำได้ยาก การเก็บไฟล์อาจจะสูญหาย ไม่รู้ว่าเก็บไว้ที่ใดข้อดีคือการที่สามารถโน้ต จดบันทึก สร้างการแจ้งเตือนได้ โดยที่ไม่ต้องเสียกระดาษหนังสือเล่มนั้น

การบริจาค หนังสือที่อ่านจนจบครบทุกบรรทัดแล้ว สามารถส่งต่อให้กับห้องสมุดโรงเรียน ชุมชน เพื่อแบ่งปันให้ผู้อื่นได้อ่านได้ ซึ่งหนังสือออนไลน์การจะบริจาคการดำเนินการมีความซับซ้อน ไฟล์อาจจะเสียหาย เปิดอ่านไม่ได้ สถานที่รับบริจาคไม่มีอุปกรณ์ สำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ เป็นต้น แต่ข้อดีก็คือสามารถแบ่งปันผ่านอินเตอร์เน็ทได้โดยง่าย ให้คนรู้จัก ญาติ หรือแชร์ผ่านอินเตอร์เน็ตให้ผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมอ่านแบ่งปันกันในกลุ่มคนรู้จัก

การจัดเก็บ เมื่อพูดถึงข้อดีข้อเสียของหนังสือที่เป็นเล่ม หรือหนังสือแบบ E-book กันมาแล้ว เรื่องการจัดเก็บก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่ง หนังสือที่เป็นเล่ม สามารถเก็บใส่ตู้หนังสือ จัดเรียงตามหมวดหมู่ได้โดยง่าย ต่างจากหนังสือแบบออนไลน์ การจัดเก็บต้องเป็นไฟล์ ไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือที่จัดเก็บข้อมูล หากเว็บล้ม ไดร์หาย การเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยี หนังสือดี ๆ เหล่านั้นก็อาจจะหายไปเลย

ไม่มีอะไรดีกว่า และแย่กว่า

ทุกสิ่งไม่มีอะไรที่ดีและแย่ เพียงแต่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมตามยุคตามสมัย หลายคนมองว่าหนังสือเป็นเล่มอาจจะดูว่าล้าสมัย ปัจจุบันต้องอ่านแบบ E-book เท่านั้น ความจริงก็คือยังมีอีกหลายคนอาจชอบการอ่านแบบเป็นเล่ม หลายคนชอบอ่านแบบออนไลน์ ปะปนกันไป เป็นหนึ่งในหลายเหตุผลที่ไม่มีอะไรแน่นอนขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล

ในสถานการณ์ที่โลกยุคใหม่เข้ามาอย่างไม่หยุดนิ่ง การปรับตัวเป็นเรื่องสำคัญ แม้แต่การอ่านหนังสือยังต้องเปลี่ยนแปลง ผู้เขียนผู้ผลิตก็ต้องปรับตัวไม่อย่างงั้นธุรกิจก็ไปไม่รอด สิ่งหนึ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนไป หนังสือที่เป็นเล่ม หรือ E-book จะเรียกแบบไหนคนส่วนใหญ่ก็ยังอ่านหนังสือกันเหมือนเดิม